วางแผนภาษี

รับวางแผนภาษี  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ให้คำแนะนำ การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้คำแนะนำ การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  หมดปัญหาเรื่องภาษี ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

การวางแผนภาษี เป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุด จะทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษี ไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ที่เป็นการกระทำอันถูกต้องตามกฎหมาย

” การวางแผนภาษี เป็นการประหยัดภาษี  ไม่ใช่การเลี่ยงภาษี “

บริการของเราที่ท่านได้รับ

01

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี

เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับและถูกต้องตามกฎหมาย

02

ให้คำปรึกษาด้านภาษี 

เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายและประมวลรัษฎากรกำหนด

03

รับวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา

การวางแผนภาษีบุคคลธรรมดาไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อน แค่เพียงได้เริ่มลงมือทำเมื่อมีการวางระบบเริ่มต้นได้แล้วปีไป เพียงทบทวนบ้าง เพื่อไม่ให้เสียโอกาสดีๆในการประหยัดเงิน

04

รับวางแผนภาษีนิติบุคคล

วางแผนภาษีมีผลต่อการประกอบธุรกิจ ยิ่งเป็นนิติบุคคลยิ่งจำเป็นอย่างมาก หากวางแผนภาษีได้ดีและรัดกุม  ถูกต้องและแม่นยำ จะช่วยป้องกันผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษี จะช่วยให้ประหยัดภาษี

เหตุผลของการวางแผนภาษี

     ผู้ประกอบการ ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ได้ประกอบธุรกิจของท่าน โดยที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน ไม่เข้าใจการปฎิบัติด้านภาษีที่ถูกต้อง การประกอบธุรกิจต่างๆ หากขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านภาษีแล้ว อาจทำให้ท่านไม่สามารถวางแผนภาษี เพื่อเป็นการประหยัดค่าภาษี โดยการประหยัดค่าภาษีที่ถูกต้องนั้น จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษี ผู้ประกอบการควรหา  ที่ปรึกษาด้านภาษี  ช่วยวางแผนภาษีให้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวด้านภาษี และเพื่อเป็นการปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

สนใจบริการ ติดต่อได้ที่

065-398-9149 , 065-394-2669
รับทำบัญชีสุพรรณบุรี
sutiranan.add@gmail.com , nus.eang@gmail.com

          รับทำบัญชีกำแพงแสน          รับทำบัญชี

มีปัญหา..โทรหาเราสิคะ  ปรึกษาฟรีทุกกรณี

รับทำบัญชีกำแพงแสน

ให้ปรึกษาด้านภาษี

วางแผนภาษี

ให้คำแนะนำการวางแผนภาษี

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้คำปรึกษาด้านภาษี บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล