ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี

ให้บริการปรึกษาในด้านบัญชี และภาษี เพื่อให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง

ในปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่า กฎหมายด้านบัญชีและภาษีอากรนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และหากธุรกิจของท่านสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีและภาษีอากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถลดประเด็นปัญหาต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย และผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือความผิดอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น

เหตุผลการมีที่ปรึกษาบัญชีและภาษี

01

เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง

02

การได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจะช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจไปโดยไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของบัญชีและภาษี

03

ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆในประเด็นของภาษีอากร เมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

04

ให้คำปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจของท่านปฎิบัติด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

05

ให้คำปรึกษาการควบคุมภายในทางด้านบัญชีด้านเอกสารทางบัญชี

06

หมดปัญหาเรื่องบัญชีภาษี และค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การบริการให้คำปรึกษา


งานให้บริการด้านคำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ตั้งแต่วางระบบบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ,การแก้ไขปัญหาบัญชี , การจัดทำบัญชี และยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท และตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  •  ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง, ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลาต่อการตัดสินใจ
  • เสนอแนะและวางแผนภาษี เพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

สนใจบริการ ติดต่อได้ที่

065-398-9149 , 065-394-2669
รับทำบัญชีสุพรรณบุรี
sutiranan.add@gmail.com , nus.eang@gmail.com

          รับทำบัญชีกำแพงแสน          รับทำบัญชี

มีปัญหา..โทรหาเราสิคะ  ปรึกษาฟรีทุกกรณี