สำนักงานบัญชี

รับทำบัญชีและภาษี

รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ประกันสังคม ด้วยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ จัดทำบัญชี จัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ให้คำแนะนำแนวทางการทำบัญชีที่ถูกต้องซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของธุรกิจโดยการทำบัญชีจะให้ความสำคัญในการทำบัญชีที่มีคุณภาพ โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
สำนักงานบัญชีนครปฐม

รับจดทะเบียนธุรกิจ

รับจดทะเบียนบริษัท  ห้างหุ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นงาน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล รวมถึงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  การประกอบธุรกิจการค้า อาจทำได้หลายรูปแบบทั้งกิจการเจ้าของคนเดียว หรือการร่วมลงทุนเป็นกลุ่มคณะ การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ สำนักงานฯให้บริการครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ จนกระทั่งถึง จดเลิกและเสร็จชำระบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้คำแนะนำการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล หมดปัญหาเรื่องภาษี ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการดำเนินธุรกิจหากขาดความรู้ประสบการณ์ด้านภาษีแล้ว อาจทำให้ไม่สามารถวางแผนภาษีเพื่อเป็นการประหยัดค่าภาษี โดยการประหยัดค่าภาษีโดยถูกต้องนั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
รับทำบัญชีกำแพงแสน

รับวางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี คือ การวางรากฐานการเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินกิจการ เพราะจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารกิจการ ทุกประเภทกิจการควรมีการวางระบบบัญชีที่ดีแม้ในกิจการขนาดเล็กก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชี เพื่อให้การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชี/ภาษี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
จดตั้งบริษัท

ที่ปรึกษาบัญชีภาษี

บริการให้คำปรึกษาในด้านบัญชีและภาษี เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาเรื่องภาษีและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การดำเนินธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีที่ปรึกษาในเรื่องบัญชีและภาษี เพราะการได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจะช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปโดยไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของบัญชีและภาษี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat)

  กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8 ล้านบาท / ปี
ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สนใจบริการ ติดต่อได้ที่

065-398-9149 , 065-394-2669
sutiranan.add@gmail.com , nus.eang@gmail.com

          รับทำบัญชีกำแพงแสน         รับทำบัญชี

มีปัญหา..โทรหาเราสิคะ  ปรึกษาฟรีทุกกรณี

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี ยื่นประกันสังคม รวมถึงการปิดบัญชี ปิดงบการเงิน
โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง

จดทะเบียนนิติบุคคล

บริการจดทะเบียนบริษัท  ห้างฯ  จดภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)  ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
ให้คำแนะนำและให้ข้อมูล ด้านการจดทะเบียน

จดทะเบียนนิติบุคคล

บริการจดทะเบียนบริษัท  ห้างฯ  จดภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)  ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
ให้คำแนะนำและให้ข้อมูล ด้านการจดทะเบียน

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

 บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8 ล้านบาท / ปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วางแผนภาษี

การวางแผนภาษี เป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุด ทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษี
ซึ่งไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี
ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย