การยื่นรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนทดแทน(e-wage)

จดทะเบียนบริษท

 การยื่นรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนทดแทน(e-wage)

รับทำบัญชี

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบ “สถานประกอบการ”  กดเลือก “กองทุนเงินทดแทน”

รับทำบัญชี

 

ขั้นตอนที่ 2  กดเลือก “e-wage” 

รับทำบัญชี

 

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูล ค่าจ้างขั้นต่ำ(รายวันและรายเดือน) จำนวนลูกจ้าง เงินค่าจ้าง

จดทะเบียนบริษัท

 

ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะขึ้น สรุปรายงานค่าจ้างประจำปี

จดทะเบียนบริษัท

 

ขั้นตอนที่ 5 เลือก “สอบถามรายงานค่าจ้าง”  print กท.25ค

จดทะเบียนบริษัท