รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี ยื่นประกันสังคม รวมถึงการปิดบัญชี ปิดงบการเงิน โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง

จดทะเบียนนิติบุคคล

บริการจดทะเบียนบริษัท  ห้างฯ  จดภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)  ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
ให้คำแนะนำและให้ข้อมูล ด้านการจดทะเบียน

วางระบบบัญชี

 ออกแบบปรับปรุงขั้นตอนทำงาน โดยคำนึงถึงระบบปฏิบัติงานที่มีความสะดวกและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อวางแผนทางธุรกิจสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วางแผนภาษี

เป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีซึ่งไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงิน คือ การจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามกำหนด ถ้าหากนิติบุคคลนั้นๆ ไม่ทำการส่งงบการเงิน ก็จะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย

รับทำบัญชีและภาษี อินทร แอคเคาท์ติ้ง

สำนักงานบัญชี อินทร แอคเคาท์ติ้ง เราให้บริการแบบ รู้เขา รู้เรา ลักษณะการให้บริการ เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติงานที่สอดคล้องทั้งด้านบัญชีและภาษีคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนด้านเอกสารเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเป็นหลัก

บริการของเรา

ทำบัญชีรายเดือน/รายปี

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี     ทำประกันสังคม ปิดงบการเงิน ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง

อ่านเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท/ห้างฯ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำด้านข้อมูลแก่ลูกค้ารวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน 

อ่านเพิ่มเติม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าและบริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี ให้จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

อ่านเพิ่มเติม

จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่  เลิกกิจการ

จดเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ และ เพิ่ม สาขา เราให้บริการดำเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงให้คุณ รวดเร็ว บริการดี ไม่ยุ่งยาก

อ่านเพิ่มเติม

วางแผนภาษี

บริการวางแผนภาษี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้คำแนะนำการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล หมดปัญหาเรื่องภาษี
ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

อ่านเพิ่มเติม

ปิดงบการเงินประจำปี

รับจัดทำงบการเงินประจำปี ปิดงบการเงินประจำปีของกิจการ นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ และตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  ให้บริการที่เป็นกันเอง ใส่ใจในทุกรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม

วางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชี การวางระบบบัญชี คือ การวางรากฐานการเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินกิจการ เพราะจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารกิจการ

อ่านเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

บริการให้คำปรึกษาในด้านบัญชีและภาษี เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม

สอนลงบัญชีขั้นต้น

บริการสอนลงบัญชี บันทึกบัญชี
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  CD Organize
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วางระบบการบัญชี

      การมีระบบบัญชีที่ดีนั้นก็เหมือนกับ  “การเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”  การวางระบบบัญชี คือ การวางรากฐานของการเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินกิจการ เพราะจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารกิจการ การวางระบบบัญชีจะต้องมีความสอดคล้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อจะได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ รวมไปถึงช่วยประเมินผลการดำเนินงานของกิจการ และสามารถตรวจสอบได้  ทุกประเภทกิจการควรมีการวางระบบบัญชีที่ดี 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบัญชีนครปฐม

6  เหตุผล

ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

    สรุปแล้วการทำบัญชีมีความสำคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจ หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่รู้สภาพความเป็นจริงยากต่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป 

สนใจบริการ ติดต่อได้ที่

065-398-9149 , 065-394-2669
รับทำบัญชีสุพรรณบุรี
 sutiranan.add@gmail.com , nus.eang@gmail.com

 รับทำบัญชีกำแพงแสน

มีปัญหา..โทรหาเราสิคะ  ปรึกษาฟรีทุกกรณี